Bestedingen

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van de Nationale Sociale Hulp. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Sinds 1992, toen de eerste Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.392.735,-. Wilt u weten hoe deze opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht.

Resultaat 2015

De 23e editie van de Rode Kruis Bloesemtocht heeft met de komst van maar liefst 31.515 wandelaars een bedrag van € 101.600,- opgebracht.  Een mooi bedrag dat ook in 2015 wordt besteed aan volledig verzorgde vakantieweken voor meervoudig gehandicapten op de J. Henry Dunant. Daarnaast hebben de bewoners van de nieuwe woonlocatie van Prezzent aan de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen een bijdrage ontvangen voor een nieuwe overkapping. Zij kregen deze bijdrage uit het Bloesemtochtfonds; een fonds waar vrijwilligers van de Rode Kruis Bloesemtocht een beroep op kunnen doen voor een goed doel van hun keuze. Maximaal 5% van de netto opbrengst gaat hier naar het Bloesemtochtfonds.

Resultaat 2014

Ruim 30.000 deelnemers hebben er voor gezorgd dat het resultaat dit jaar weer enorm was; € 105.000 ! Het grootste deel van het bedrag wordt besteed aan de ondersteuning van een aantal volledig verzorgde vakantieweken voor meervoudig gehandicapten op de J. Henry Dunant.

Ook gaat een substantiële bijdrage naar de stichting 'Anders wordt gewoon op Zorglandgoed Bloemfonteijn'. een zorglandgoed voor mensen met een verstandelijke beperking dat in het hart van de Betuwe wordt gerealiseerd. Begin 2015 gaat het zorglandgoed dat aan de rand van Varik en Heesselt ligt van start.

Resultaat 2013

Het netto resultaat van de 21ste Bloesemtocht was ruim 85.000 euro. Gekozen is voor een donatie om meervoudig gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen op het Rode Kruis schip de J. Henry Dunant. Dit najaar is het schip 2x 'uitgevaren onder Bloesemtocht vlag' ! Tevens is een aantal nieuwe rolstoelen aangeschaft ten behoeve van gasten aan boord.

Resultaat 2012

In 2012 is een bijdrage geleverd aan speciale vakantieweken voor psychogeriatrische patiënten. Ook werd een bijdrage geleverd aan speciale weken voor meervoudig gehandicapte jongeren op de J. Henry Dunant.

Resultaat 2011

Het netto resultaat van de 19e Rode Kruis Bloesemtocht was 120.000 euro.

Dit bedrag werd aangewend om een aantal weken vakantie voor psycho- geriatrische (demente) patiënten in het Rode Kruis Vakantiehotel de Valkenberg te bekostigen.

Resultaat 2010

Een deel van de opbrengst werd besteed aan de inrichting van een tuin bij het vakantiehotel in Rheden, daar kunnen de gasten nu zelfstandig verblijven, zonder dat een beroep gedaan behoeft te worden op begeleiding door vrijwlligers.

De Bloesemtocht steunt o.a. de Mappa Mondo huizen waar ernstig chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar worden opgevangen.Zij hoeven niet meer in een ziekenhuis te verblijven, maar kunnen nergens anders terecht omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan kunnen. Er zijn Mappa Mondo huizen in Rijswijk, Wezep en Waalre.

Vakantiehotels

Naast het hotelschip J. Henry Dunant zijn er vakantiehotels: de Valkenberg, De Paardenstal en Hotel IJsselvliedt. Hier kunnen mensen die dagelijks zorg nodig hebben, van een verzorgde vakantie kunnen genieten.

Het Rode Kruis organiseert ook vakantieweken voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, mensen met een meervoudige handicap en gezinnen waarvan een kind een slechte prognose heeft. Het 'lotgenotengevoel' speelt een belangrijke rol tijdens deze weken. Helaas hebben ook de hotels bugettaire beperkingen. Extra's die het verblijf van de gasten veraangenamen en speciale projecten ten behoeve van de gasten zijn veelal door de Bloesemtocht gefinancierd.

J.Henry Dunant

Het hotelschip J.Henry Dunant is een paar maal 'onder Bloesemtocht-vlag' uitgevaren met aan boord meervoudig gehandicapte gasten van alle leeftijden.
 

Projecten

In 2005 heeft de Bloesemtocht 50 pakketten aangepast speelgoed, elk ter waarde van 1000 euro, aangeboden aan geselecteerde speel-o-theken in het gehele land. Dit speelgoed wordt ter beschikking gesteld aan gehandicapte kinderen in de thuisomgeving.

In Nederland kennen we een aantal soorten dagopvang of dagverzorging voor ouderen die zelfstandig wonen maar extra ondersteuning of verzorging nodig hebben.
Er zijn organisaties, instanties, ontmoetingscentra die dagopvang verzorgen. De Bloesemtocht heeft pakketten laten samenstellen met aangepaste materialen, zoals herinneringsmateriaal, puzzels, fotodozen met beeldmateriaal uit het verleden, gezelschaps- vragenspellen, allemaal speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. De Bloesemtocht heeft in 2009/10 100 pakketten, elk met een waarde van 500 euro, aangeboden aan geselecteerde dagopvang organisaties in het gehele land.
 

Bloesemtochtfonds

Ieder jaar wordt 5% van het netto resultaat beschikbaar gesteld voor doelen die vrijwilligers van de Bloesemtocht voorstellen. Veel vrijwilligers of hun naasten zijn betrokken bij activiteiten of organisaties die zich bezig houden met sociale hulp. Goed onderbouwde voorstellen, die een lokaal of regionaal doel dienen, worden door het bestuur beoordeeld.