Goede doel

De Stichting Rode Kruis Bloesemtocht heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en sponsorwerving en/of andere fundraisingactiviteiten, zodat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel kan worden voorzien. 

Nationale Sociale Hulp

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van de Nationale Sociale Hulp: steun bieden aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving; de chronisch zieke -, gehandicapte -en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Besteding van de opbrengsten

Zo zijn met de opbrengsten van de Rode Kruis Bloesemtocht van de afgelopen jaren meerdere vakantieweken op het Rode Kruis vakantieschip de J. Henry Dunant voor meervoudig gehandicapten mogelijk gemaakt. 
Sinds 1992, het jaar waarin de eerste Rode Kruis Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.392.735,-. Wilt u weten hoe deze opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht.