Goede doel

“De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis. De Stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en sponsorwerving en/of andere fundraisingactiviteiten, zodat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel kan worden voorzien”. 

Sociale Hulp

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van steun bieden aan de sociaal zwakkere – en vereenzaamde mensen in onze samenleving.
Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Besteding van de opbrengsten

Een van de speerpunten van het beleid van het Nederlandse Rode Kruis is het verbeteren van de zelfredzaamheid van oudere mensen. In dit kader worden projecten van het NRK na overleg met het bestuur van de Stichting gefinancierd door de Bloesemtocht.
Daarnaast  richt de aandacht van het bestuur zich vooral op de steeds grotere zorg van en voor oudere alléénstaanden. 

Sinds 1992,

het jaar waarin de eerste Rode Kruis Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.835000,-. 
Wilt u weten hoe de opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht. Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht.