Goede doel

“De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis. De Stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en sponsorwerving en/of andere fundraisingactiviteiten, zodat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel kan worden voorzien”.

Sociale Hulp

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van steun bieden aan de sociaal zwakkere – en vereenzaamde mensen in onze samenleving.
Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Besteding van de opbrengsten

Een van de speerpunten van het beleid van het Nederlandse Rode Kruis is het verbeteren van de zelfredzaamheid van oudere mensen. In dit kader worden projecten van het NRK na overleg met het bestuur van de Stichting gefinancierd door de Bloesemtocht.
Daarnaast richt de aandacht van het bestuur zich vooral op de steeds grotere zorg van en voor oudere alléénstaanden.

Sinds 1992,

het jaar waarin de eerste Rode Kruis Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.835000,-.
Wilt u weten hoe de opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht. Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht.

Waar wij voor staan

Een kwalitatief goed evenement

Kwaliteit staat bij ons voorop. Jaarlijks zijn we met zo’n 80 vrijwilligers actief om de Rode Kruis Bloesemtocht te organiseren. We houden elkaar scherp door op meerdere momenten in het jaar te evalueren en bij te sturen waar nodig. Input van onze wandelaars is hierbij voor ons belangrijk. Met z’n allen willen we dat onze wandelaars een prachtige dag beleven.

Steun bieden aan sociaal zwakkeren

Met de opbrengsten van de Rode Kruis Bloesemtocht ondersteunt de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht projecten van het Rode Kruis. Met uw deelname aan de Rode Kruis Bloesemtocht draagt u bij aan het goede doel: steun bieden aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving; de chronisch zieke -, gehandicapte -en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd.

Verbinden

Met elkaar een mooi wandelevenement organiseren voor een goed doel. Dat is wat onze vrijwilligers bindt. Samen gaan voor resultaat. Niet alleen bij de organisatie van de Rode Kruis Bloesemtocht die jaarlijks plaatsvindt op de derde zaterdag van april werken de vrijwilligers samen, ook daarbuiten weten ze elkaar te vinden. Dat komt de kwaliteit van het evenement ten goede en willen we graag koesteren.

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: