Algemeen Nut Beogende Instelling

 Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht voldoet aan de voorwaarden:

Naam:
Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht

Fiscaal nummer:
802451809

Adres:
info@rodekruisbloesemtocht.nl

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en het verrichten van sponsorwerving activiteiten en/of andere fundraising activiteiten opdat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel voorzien kan worden.

Hoofdlijn beleidsplan:

De ontvangsten bestaan uit deelnemersgelden, financiële ondersteuning door sponsors, bijdragen van donateurs.
Andere bijdragen bestaan uit steun in natura of het verlenen van service en/of diensten.
De kosten bestaan uit organisatiekosten, drukwerk, huur en/of aanschaf van materialen en vergoedingen voor verleende diensten van derden.
Het beleid van het bestuur van de stichting is er op gericht dat de kosten van het organiseren van de jaarlijkse Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in beginsel dienen te worden gedekt uit bijdragen van ‘Sponsors’.
Een voorziening is getroffen om de gevolgen van annuleren van het evenement op te kunnen vangen.
De stichting draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de besteding van het netto resultaat.
Gekozen is voor sociale hulp op nationaal niveau. De doelgroepen zijn ernstig zieke-, gehandicapte- en vereenzaamde mensen; de zwakste groep in de samenleving. Het doel is het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid.

Bestuur

H.L. van Kranenburg, voorzitter
mw. A. de Wijs, secretaris
J.M.H van Heteren, penningmeester
T.M.R. van der Heijden, lid
B.F.P.J.Koster, lid
R.Kaijen, lid

allen onbezoldigd

Verslag activiteiten: zie elders op deze website

Financiële gegevens:

Zie onderstaande documenten

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: