Bestedingen

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van de Nationale Sociale Hulp. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van steun aan de sociaal zwakkere – en vereenzaamde mensen in onze samenleving.
Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Bloesemtochtfonds

Ieder jaar wordt 5% van het netto resultaat beschikbaar gesteld voor doelen die vrijwilligers van de Bloesemtocht voorstellen. Veel vrijwilligers of hun naasten zijn betrokken bij activiteiten of organisaties die zich bezig houden met sociale hulp. Goed onderbouwde voorstellen, die een lokaal of regionaal doel dienen, worden door het bestuur beoordeeld en gehonoreerd.

Sinds 1992, toen de eerste Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.835.000,-. Wilt u weten hoe deze opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht:

Zelfredzaamheid

Het Nederlandse Rode Kruis heeft enkele jaren geleden besloten meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen. In dat kader zijn in overleg met het bestuur van de Stichting plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

Oudere alleenstaanden

De aandacht van het bestuur richt zich ook op de steeds grotere zorg van en voor oudere alléénstaanden. Veel ouderen geven er de voorkeur aan om zelfstandig te blijven wonen zolang dat nog kan.

Vaak is extra ondersteuning of verzorging nodig. Dagopvang vindt veelal plaats in een ontmoetingscentrum in de wijk, het zijn vooral vrijwilligers die ouderen daar één of meer dagdelen opvangen. Te vaak ontbreekt het aan geld om materiaal voor bezigheid en activering aan te schaffen.

De Bloesemtocht heeft de afgelopen jaren ruim 150 ontmoetingscentra verspreid over het hele land kunnen verrassen met pakketten bezigheidsmaterialen.
Het doel is ouderen actief te houden met bijvoorbeeld puzzels, fotodozen met ‘Dingen van toen’, muziek dvd’s en liedjes van weleer, gezelschaps- en vragenspellen, rolbalspel, allemaal speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep

Waar gingen onze bijdragen verder naar toe?

2021: In 2021 heeft het Rode Kruis van de Rode Kruis Bloesemtocht een bedrag van maar liefst 45.916 euro mogen ontvangen. Mede door deze bijdrage kon het Rode Kruis gedurende de coronacrisis vele kwetsbare mensen helpen via de Hulplijn en het Let-op-elkaar netwerk

2020: In januari 2020 mocht het Rode Kruis maar liefst 108.817 euro ontvangen dankzij de bijdrage uit de opbrengsten van 2018 en 2019 t.b.v. de aanschaf van een ambulance voor onze Medische dienst.

In juni 2020 mochten wij eveneens een bijdrage ontvangen van 43.875 euro t.b.v. de aanschaf van een tweede ambulance voor onze Medische dienst. Alhoewel de Bloesemtocht in 2020 door de ontwikkelingen rond Covid-19 niet door kon gaan, heeft de stichting de wandelaars die al een ticket hadden gekocht gevraagd of zij het geld terug zouden willen ontvangen of zouden willen doneren. De meeste wandelaars besloten om hun inschrijfgeld te doneren.

2019: In 2019 heeft het Rode Kruis van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, uit de opbrengst van de Bloesemtocht 2017, een bijdrage ontvangen van maar liefst 45.000 euro t.b.v. het verstrekken van AED’s en verzorgen van reanimatiecursussen.

Bloesemtochtfonds

Uit het Bloesemtochtfonds zijn vele schenkingen gedaan aan zorginstellingen in de regio zoals beleef TV’s, rolstoelen, tilliften en bezigheidsmaterialen. Ook ‘Beschermd wonen’ voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking kreeg aandacht van de Bloesemtocht.

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: