Bestedingen

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van de Nationale Sociale Hulp. Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

De netto opbrengst van de Rode Kruis Bloesemtocht gaat naar goede doelen in het kader van steun aan de sociaal zwakkere – en vereenzaamde mensen in onze samenleving.
Het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht beslist over de besteding van het netto resultaat.

Bloesemtochtfonds

Ieder jaar wordt 5% van het netto resultaat beschikbaar gesteld voor doelen die vrijwilligers van de Bloesemtocht voorstellen. Veel vrijwilligers of hun naasten zijn betrokken bij activiteiten of organisaties die zich bezig houden met sociale hulp. Goed onderbouwde voorstellen, die een lokaal of regionaal doel dienen, worden door het bestuur beoordeeld en gehonoreerd.
Sinds 1992, toen de eerste Bloesemtocht werd georganiseerd, is een totaal nettobedrag gerealiseerd van € 1.835.000,-. Wilt u weten hoe deze opbrengsten zijn besteed? Lees hier meer over de bestedingen van de Rode Kruis Bloesemtocht:

Zelfredzaamheid

Het Nederlandse Rode Kruis heeft enkele jaren geleden besloten meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen. In dat kader zijn in overleg met het bestuur van de Stichting plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

Oudere alleenstaanden

De aandacht van het bestuur richt zich ook op de steeds grotere zorg van en voor oudere alléénstaanden. Veel ouderen geven er de voorkeur aan om zelfstandig te blijven wonen zolang dat nog kan.
Vaak is extra ondersteuning of verzorging nodig. Dagopvang vindt veelal plaats in een ontmoetingscentrum in de wijk, het zijn vooral vrijwilligers die ouderen daar één of meer dagdelen opvangen. Te vaak ontbreekt het aan geld om materiaal voor bezigheid en activering aan te schaffen.

De Bloesemtocht heeft de afgelopen jaren ruim 150 ontmoetingscentra verspreid over het hele land kunnen verrassen met pakketten bezigheidsmaterialen.
Het doel is ouderen actief te houden met bijvoorbeeld puzzels, fotodozen met ‘Dingen van toen’, , muziek dvd’s en liedjes van weleer, gezelschaps- en vragenspellen, rolbalspel, allemaal speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep

Waar gingen onze bijdragen verder naar toe?

In de periode vanaf 2002 tot 2015 zijn speciale vakantie weken georganiseerd voor mensen met een meervoudige beperking op de J. Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis.
In die periode werden ook weken verzorgd voor psychogeriatrische patiënten in een van de vakantiehotels die het Rode Kruis toen nog in beheer had.
In 2015 is een substantiële bijdrage gegaan naar de stichting ‘Anders wordt gewoon op Zorglandgoed Bloemfonteijn’. Een zorglandgoed voor mensen met een verstandelijke beperking aan de rand van Varik en Heesselt, in het hart van de Betuwe.
In 2005 heeft de Bloesemtocht 50 pakketten aangepast speelgoed, elk ter waarde van 1000 euro, aangeboden aan geselecteerde speel-o-theken in het gehele land. Dit speelgoed wordt ter beschikking gesteld aan gehandicapte kinderen in de thuisomgeving.
De Bloesemtocht heeft in 2006 en 2007 de Mappa Mondo huizen ondersteund, waar ernstig chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar werden opgevangen. Zij hoefden niet meer in een ziekenhuis te verblijven, maar konden nergens anders terecht omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan konden.

Uit het Bloesemtochtfonds

zijn vele schenkingen gedaan aan zorginstellingen in de regio zoals beleef TV’s, rolstoelen, tilliften en bezigheidsmaterialen. Ook ‘Beschermd wonen’ voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking kreeg aandacht van de Bloesemtocht.

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: