DEIL – Hans van Kranenburg, voorzitter van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, overhandigde dinsdag 10 april computerapparatuur aan Koos van der Eijk, voorzitter van het DorpsOntmoetingsPunt in Deil.

Het DorpsOntmoetingsPunt in Deil is opgezet om sociale contacten te versterken en daardoor de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Een streven dat helemaal past binnen het bestedingsdoel van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, de Nationale Sociale Hulp: steun bieden aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving; de chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd.

Digitaal

Iedere dinsdagochtend is er inloop in ’t Duifhuis in Deil, met eens in de twee weken een interessant thema. Op dinsdag 10 april was het met 45 bezoekers gezellig druk bij de presentatie van GGD Gelderland Zuid over ‘Weerbaarheid bij ouderen’. Er was echter nog een gast. Hans van Kranenburg verraste de aanwezigen met een laptop met Bluetooth, muis en afstandsbediening. “Een deel van de opbrengst van de Bloesemtocht gaat naar het Bloesemtochtfonds. De vele vrijwilligers die zich ieder jaar weer inzetten voor een soepel verloop van de tocht kunnen een beroep doen op dit fonds voor een goed doel van hun keuze. Meewerken aan de digitalisering van het DOP past daar uitstekend bij,” vertelde Hans van Kranenburg.