Een prachtige uitkomst na een grondig onderzoek naar beleving, gezondheid, toeristische en economische impact voor de Betuwe. Verricht door de heren Martijn Kamper MSc. en Jelle Schoemaker MSc., verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Uitgevoerd op verzoek van stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht na afloop van de 27e bloesemtocht in april 2019.

De Rode Kruis Bloesemtocht wordt georganiseerd door stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht.    De stichting is opgebouwd uit een bestuur, 14 organiserende comités welke geheel uit vrijwilligers bestaat. Zo’n 80 vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie van het evenement zelf en nog eens 500 bij de uitvoering van de wandeltochtevenement. Het evenement en de stichting Rode Kruis Bloesemtocht worden verder ondersteund door diverse sponsoren, zowel lokaal, provinciaal als nationaal.

Economische impact

De Rode Kruis Bloesemtocht 2019 telde 34.524 deelnemers. Een groot deel hiervan (86%) kwam speciaal voor het evenement naar de Betuwe. In totaal waren er 29.750 deelnemers die de Betuwe bezochten en hier zonder dit evenement niet waren geweest.
De wandelaars gaven 180.000 euro uit aan extra bestedingen in de regio, waardoor de totale economische impact uitkomt op bijna 275.000 euro.

Beleving

De bezoekers waren het meest tevreden over de toegankelijkheid en hulp van vrijwilligers, de aantrekkelijkheid van de routing en het aantal rustpunten onderweg.
De bezoekers gaven het evenement gemiddeld een 8,1  (op de schaal van 1 – 10) en ruim drie vierde is van plan om volgend jaar opnieuw (waarschijnlijk wel/zeker wel) aan het evenement deel te nemen.

Toerisme

81% procent van de bezoekers van de Rode Kruis Bloesemtocht geeft aan dat ze de regio aantrekkelijk vinden om te verblijven en 52% procent is deze positiever gaan vinden door de Rode Kruis Bloesemtocht. Onder mensen die overnachtten is dat 66%. Een aantal bezoekers geeft aan de komende 12 maanden terug te willen komen voor vrijetijdsdoeleinden.
In gradaties van “Waarschijnlijk’ (7.100) tot “Zeker wel” (4.150 bezoekers) levert dit gemiddeld een toeristisch potentieel op van 215.000 euro aan bestedingen die nog in de regio gedaan kunnen worden na afloop van De Rode Kruis Bloesemtocht als gevolg van herhaalbezoek.

Gezondheid

Ruim 10% van de deelnemers gaf aan vanwege de Rode Kruis Bloesemtocht meer te zijn gaan bewegen dan normaal. 72% van de deelnemers geeft aan zich gelukkig te voelen. In totaliteit leverde de Rode Kruis Bloesemtocht 3.3 miljoen extra beweegminuten op. De gezondheidswaarde hiervan is uitgedrukt in geld naar schatting 300.000 euro of totaal 6 gezonde levensjaren.

Resultaat

De organisatie kan terugblikken op een succesvolle 27e editie van de wandeltocht dat goed werd gewaardeerd. Het resultaat voor het goede doel was ca. 70.000 euro.
Het evenement wordt op 18 april 2020 opnieuw georganiseerd.