Kees Roldanus gaf in mei 2017 de voorzittershamer van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht door aan Hans van Kranenburg. Nu de voorbereidingen voor de volgende editie weer voorzichtig beginnen, kijkt de oud-voorzitter terug en de kersverse voorzitter vertelt voor welke uitdagingen het bestuur vandaag de dag staat.

Roldanus begon in 2001 aan een avontuur dat in 2017 eindigde en dus zestien jaar duurde. “Wij woonden drie jaar in Maleisië”, vertelt hij. “Toen we terugkwamen besloot ik na 35 jaar te stoppen met mijn werk bij Volvo, ik ging niet in op diverse uitnodigingen voor een commissariaat, maar koos voor een heel ander pad. Er kwamen heel veel vragen binnen voor diverse vrijwilligersfuncties.”

Waarom de keuze voor de Bloesemtocht?

“Het goede doel, ondersteuning van de activiteiten van het Rode Kruis in Nederland, sprak mij aan. Ik kende de Bloesemtocht, had al een paar keer mee gelopen. Daarnaast was ik erg onder de indruk van de enorme drive van de vrijwilligers. De toenmalige voorzitter Robert Croll en bestuurslid Nelis van Driel deden een beroep op mij waar ik met volle overtuiging ‘ja’ op heb gezegd”.

Ook voor Hans van Kranenburg speelt het goede doel een rol bij zijn inzet voor de Bloesemtocht. “Ik was twee jaar marsleider en door het uitzetten van het parcours heel erg betrokken bij het wandelen. Ik vond dat eigenlijk leuker, maar ik heb gehoor gegeven aan het beroep dat Kees en het bestuur op mij deden om voorzitter te worden. Nu zet ik mijn talenten en vaardigheden graag in om het grotere geheel vorm te geven. Daarnaast is het natuurlijk een prachtig evenement dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio.”

Ontwikkeling

“Toen ik begon in 2001 stond de organisatie voor de uitdaging van een onstuimige groei van het evenement”, vertelt Roldanus. “Ik gebruikte mijn ervaring uit het bedrijfsleven om tot een meer bedrijfsmatige aanpak te komen. Zo waren er een bestuur en een managementteam, waardoor er vaak dubbel werk werd gedaan. We hebben de taken in kaart gebracht en die herverdeeld in het bestuur, waardoor de organisatie efficiënter verliep en we besloten de catering uit te besteden. Later introduceerden we op het hoogtepunt van de hype een speciale route voor nordic walking. Daardoor is eigenlijk route Oost ontstaan. Die route is de laatste jaren ook beschikbaar voor de gewone wandelaars en zorgt zo voor wat spreiding op het parcours. Een laatste ontwikkeling is de toevoeging van de Bloesemrun op de vrijdagavond.”

Wat was in die zestien jaar de belangrijkste ontwikkeling?

“Het inschrijfbureau heeft ook nogal een evolutie doorgemaakt. Waar er ooit met potloden en briefjes werd gewerkt, verloopt het proces aan de startbalies nu geautomatiseerd en is er voorinschrijving mogelijk. Het ontwikkelen van de e-tickets voor de voorinschrijving was een uitdaging, niet alleen voor ons maar ook voor het automatiseringsbedrijf. Er moesten veel keuzemogelijkheden worden verwerkt. We wisten nergens van, maar hebben er heel veel van geleerd. Er waren en zijn ook nog wel dingen die we op een ‘houtje-touwtje-manier’ oplossen. En dat vind ik eigenlijk wel charmant.”

Herinneringen

Gevraagd naar zijn herinneringen merkt Roldanus lachend op dat hij uren zou kunnen vertellen. “Wat ik altijd heel erg heb gewaardeerd zijn de contacten met de ‘oude’ baron Van Verschuer. Omdat de genodigden jaarlijks worden ontvangen op Mariënwaerdt vond ik het altijd netjes om de gastenlijst met hem door te nemen. Hij verwachtte mij ook altijd op de zondag na de tocht om verslag uit te brengen. Dat waren altijd bijzonder leuke gesprekken.” Een andere herinnering heeft hij aan de beginperiode van zijn voorzitterschap. “Ik mengde mij onder de vrijwilligers en werkte met hen mee, van terrein schoon vegen tot dranghekken plaatsen, zo heb ik er velen goed leren kennen. Laten we wel wezen, deze mensen zijn erg belangrijk, zij zorgen dat het hele verhaal draait en daar wil je waardering voor tonen. Ik vond het belangrijk dat er ieder jaar aandacht was voor jubilerende vrijwilligers. Er zijn er die er gewoon al 26 jaar bij zijn.”

Trots

“Ik ben inmiddels vijfenzeventig en ik heb het met ongelofelijk veel plezier gedaan, maar nu is het aan de jonge garde om het verder uit te bouwen. Natuurlijk ga ik het missen, maar ik ben heel trots op wat we met z’n allen hebben bereikt in de afgelopen jaren. We streefden altijd naar perfectie en ieder jaar boden we weer een uniek parcours. Het is een organisatie die staat!”

Uitdagingen

Hans van Kranenburg knikt bevestigend bij de laatste opmerking van zijn voorganger. “Het is een goedlopende, grote organisatie die staat als een huis. Wat dat betreft kom ik in een gespreid bedje, maar we staan voor belangrijke ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van de Bloesemtocht. Denk maar aan de veranderende wet- en regelgeving, waardoor we ons genoodzaakt zien steeds meer zaken uit te besteden aan professionele, gecertificeerde partijen. En met de deelnemersaantallen die we hebben, speelt ook terrorismedreiging een rol. Zaken die veel kosten met zich meebrengen, terwijl het aantal sponsoren niet toeneemt. We moeten dus gaan kijken hoe we de komende jaren een aantal mooie partijen kunnen bewegen om zich aan ons te binden. Al met al best wat uitdagingen waarop we als bestuur in moeten spelen.”

Bloesemrun

Van Kranenburg draaide het afgelopen jaar al mee en is dus ook van dichtbij betrokken geweest bij de Bloesemrun die sinds 2017 een officieel onderdeel is van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De run is een recreatief hardloopevenement dat plaatsvindt op de vrijdagavond voor de Bloesemtocht. “Dat is meteen een hele mooie ervaring om mee te maken. Het gaat dan om een hele andere doelgroep, maar het is wel een activiteit die mooi aansluit op het sportieve karakter van de Bloesemtocht. Het is met de pilot in 2016 zo opgezet dat het aantal deelnemers makkelijk verhoogd kan worden. In 2017 waren er 500 deelnemers en in 2018 is er ruimte voor 750 hardlopers. Organisatorisch is het een uitdaging, want op de vrijdag kunnen we vanaf 18.00 uur in de hallen van Koninklijke Fruitmasters terecht en tegen 19.00 uur start de run.”

Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Voor het bestuur is de Bloesemtocht geslaagd als zich geen calamiteiten hebben voorgedaan en als er enthousiaste reacties én een mooie opbrengst zijn”, vertelt Van Kranenburg. “Met alle uitdagingen die er zijn, zijn aanpassingen er vooral op gericht om met name het goede doel en een fijne sfeer centraal te stellen. Natuurlijk blijven we perfectie nastreven zodat we met al die vrijwilligers, landeigenaren die hun bezit openstellen en onze sponsoren ieder jaar weer een kwalitatief hoogwaardig evenement kunnen bieden.”

Afscheid

De 25ste editie van de Bloesemtocht was de laatste voor Roldanus als voorzitter, in mei nam hij afscheid. “Kees moest de 25ste nog doen om zijn inzet te vieren”, vertelt Van Kranenburg. “Hij heeft zoveel achter de schermen gedaan waardoor alle vrijwilligers hun ding konden doen. Het is voor het huidige bestuur ook belangrijk om die hands-on-mentaliteit te handhaven.” Roldanus werd tijdens deze jubileumeditie voor zijn inzet voor de Bloesemtocht onderscheiden, hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 2018 vindt de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht plaats op zaterdag 21 april. Op vrijdag 20 april is het tijd voor de derde Bloesemrun. U kunt nu al een startbewijs kopen op www.rodekruisbloesemtocht.nl.

Profiel Hans van Kranenburg

Hans van Kranenburg is geboren en getogen in Geldermalsen, waar hij na een aantal jaren afwezigheid weer woont met zijn vrouw en drie kinderen. Hij is hoogleraar strategisch management aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast zijn functie als voorzitter van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht was hij voorzitter van het bestuur van CDA afdeling Geldermalsen en is hij nu actief in het interim-bestuur van CDA West Betuwe en als interim-voorzitter van CDA Buren.