Organisatie

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en sponsorwerving en/of andere fundraisingactiviteiten, zodat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel kan worden voorzien. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten die door de stichting worden geïnitieerd en uitgevoerd. De praktische uitvoering van de activiteiten is ondergebracht in 14 comités. Zij hebben ieder een aandeel in de organisatie van het wandelevenement. De vaste bezetting van bestuur en comités bestaat uit zo'n 80 vrijwilligers. Heeft u vragen over of aan de organisatie, neemt u dan contact met ons op.

Vrijwilligers

Op de dag van het evenement zijn bijna 500 vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers werken geheel belangeloos mee aan het welslagen van de Bloesemtocht. Wilt u zich ook inzetten voor de Rode Kruis Bloesemtocht? Meld u aan als vrijwilliger!