Afvalverwijdering Rivierenland

Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in diverse gemeenten. Voor diverse gemeenten verzorgen zij de inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstromen, ontwikkelen we het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaven we de afvalstoffenverordening en verzorgen wij de voorlichting over afval.

‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’ is ons bedrijfsmotto. Avri verzorgt de afvalverwijdering van de Rode Kruis Bloesemtocht.