A. Hak Leidingbouw

A.Hak Leidingbouw legt transportleidingen voor onder meer gas, olie, (afval)water en warmte, zowel onder als boven de grond. Daarbij kan het gaan om nieuwbouw, vervanging en verlegging van leidingen.
Opdrachtgevers zijn onder andere Gasunie, de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta Energy, de waterbedrijven Vitens, Evides en PWN, en de onafhankelijke operator van het aardgasnet in België, Fluxys.