Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

Heerlijkheid Mariënwaerdt is een familielandgoed van ruim 900 hectare aan de rand van het Betuwse dorp Beesd. Het landgoed is al sinds 1734 in handen van dezelfde familie. Inmiddels beheert de negende generatie van de familie Van Verschuer het landgoed. De naam ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de ‘heerlijke’ rechten die de eigenaar van het landgoed bij aankoop kreeg: jacht-, pacht- en visrecht plus beheer van wegen en watergangen. De naam ‘Mariënwaerdt’ betekent ‘eiland van Maria’. Een waard is de oude benaming voor een stuk land dat ingesloten is door rivieren. Op de plaats waar nu het Huis staat, stond vroeger een klooster met kapel. Deze werd opgedragen aan de patrones van de kerk, Maria.

Op Mariënwaerdt staan drie landhuizen en zeventien boerderijen. Mariënwaerdt heeft 40 Rijksmonumenten, waaronder veertien monumentale hofsteden en vele hooibergen en vloedschuren. Op veel plaatsen lijkt het of de tijd heeft stilgestaan, maar niets is minder waar. De gebiedsgrenzen zijn al eeuwen ongewijzigd, maar de familie heeft inmiddels een bedrijf van 150 medewerkers om het landgoed in stand te houden.

Fietsroutes en wandelpaden

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt valt onder de Natuurschoonwet. Dat betekent onder meer dat het landgoed is opengesteld voor publiek. Maar misschien een nog belangrijker argument voor de openstelling is dat de familie de pracht van het landgoed graag deelt met haar gasten. Mariënwaerdt bestaat voor een groot deel uit akkers, weiden, boomgaarden en moestuinen. Op het landgoed bevindt zich een groot gemengd agrarisch bedrijf met biologische akkerbouw, fruitteelt en melk- en slachtvee. Er is een eendenkooi, meerdere bossen, statige lanen en kronkelende dijkjes. De meest bekende is de Appeldijk, prachtig in het voorjaar door de bloesem aan de appelbomen en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en wandelaars zijn er diverse routes uitgezet over het landgoed.

Sponsors

De Bloesemtocht wordt mede mogelijk gemaakt door: